Mlini

Sjećanje na Mline

Još uvijek se stariji ljudi na Trgovištu sjećaju kako je bilo između dva Svjetska rata i kasnije. Sa sjetom se sjećaju i pretpostavljaju da je Trgovište i dobilo ime po trgovinama koje su tada tu postojale.
Ovom prilikom jedan od njih želi prenijeti svoje uspomene na naraštaje koji dolaze, jer i ovo je povijest.
Između dva svjetska rata, od kada pamti, Mlini su bili središte Župe Dubrovačke. Postojala je:

 • Osnovna škola;
 • Biblioteka;
 • Pošta;
 • Poljoprivredna zadruga;
 • Primalja (babica) – Kate Đurović;
 • Pekara – Antun Dedović;
 • Mesnica – Nikola Duper;
 • Prodavaonica prehrane – Pavo Tonković i Pero Perović;
 • 4 gostionice (betule) – Goga, Tonković, Gale i Perović;
 • Taksista – Masar – Donji Mlini;
 • 2 autoprevoznika – Marega i Srijemsi;
 • 2 postolara – Adolfo Gril i Pavle Gaži;
 • 9 mlinica za brašno : u Vrelu – Ivan Duper, Ilija Duper i Miše (Mišara) Duper, u Mlinima – Tonći Duper, Melko Popović, Vido Grbić, Pero Jelić, Baro Ivelja, Fortunatović i tvornica brašna vlasništvo porodice Jelić;
 • 2 mlinice za masline: u Vrelu – Ilija Duper, a na Komardi Tonći Duper;
 • Stolar – Nikola Đurović;
 • Opančar – Pero Vuković u Zavrelju;
 • Gostionica – Antun Ahmetović u Vrelu;
 • Brijač – Antun Ahmetović u Vrelu.

Sada 2006. godine od svih ovih zanimanja ne postoji ni jedno osim dvije pekare a u Vrelu pizzeria. U kući pok. Ilije Dupera sačuvana je i mlinica, kao uspomena na davna vremena.