Običaji

Blagoslov kuća

Odmah poslije Božića pa do sv. Tri Kralja blagoslivale su se kuće. Znalo se u koji dan u koje selo dolazi svećenik, a prati ga fabričjer (kod nas u Obodu djeca).
Kako smo sebe i kuću pripremali za Blagoslov?
Dan ranije smo ofregali cijelu kuću, očistili sve police i kredence a sutradan, kada svećenik dolazi u kuću, trebalo je promijeniti posteljinu u sobama a na trpezu staviti novu bijelu napicu.
U moje djetinjstvo darivalo se svećeniku kobasica i pjat suhih smokava a sada se daje novac, nije određeno koliko nego koliko tko može. Nijesu to velike sume.
U kući je sve bilo izuzetno čisto da Blagoslov padne na čisto. Kadilo se i tamjanom pa je cijela kuća mirisala po tamjanu.
U svaku sobu i kuhinju ušao je svećenik da blagoslovi i izmoli prigodnu molitvu a tada bi domaćin pošao poškropiti i košare (staje) da živina bude zdrava.
Taj dan su svi članovi porodice morali biti na okupu.
U Obodu je blagoslov kuća na sv Tri kralja, Sv. Misa u sv. Ane a poslije Mise slijedi blagoslov redom od kuće do kuće.
Sve dok smo živjeli u Obodu, do 1956. godine, svećenik i djeca su bili kod nas na objedu. Sada se porodice izmjenjuju u pripremanju objeda.