Obitelj

Uz rodoslovlje obitelji Guljelmović

Dobila sam rodoslov moje obitelji Guljelmović iz Oboda od 1540. godine. Te godine spominje se samo ime Guglielmo, koje je talijanskog porijekla. On ima sina Jakova i Guglielma. Jako je rođen 1580. – 1670. Njegov sin imenom Guglielmo rođen je 1605. godine, te njegova braća: Ivan 1609.,  Miho 1619., Kristo 1630. i Petar 1633. U to doba se spominje i prezime Guljelmović, a potječe od imena Guglielmo.
Krajem sedamnaestog i početkom osamnaestog vijeka kod nas se ime pretvara u prezime sa dodatkom – vić.
Ovo slijedeće su saznanja iz crkvenih knjiga u Cavtatu:
Vicko Guljelmović rođen je 17. listopada 1780. godine u selu Obod.
Oženio se dva puta. Prva žena je Nike Markač rođena 1782. godine. Drugi put se oženio za Franu Sašilo. Nemam podataka s kojom je ženom imao djecu: Made 1819. godine, Jakob Vicencov 1826., Marija 1829., i Petar 1834.
Jakob Vicencov rođen je 1826. u selu Obod.
Mala kuća u sred sela. Za mlađih dana je plovio kao mornar na jedrenjacima sve do Carigrada. Oženjen je za Katu Arćanin. Imaju osmero djece: Vicko, Kate, Pero, Ivo, Stane, Marija, Jakob i Ane.
Vicko 1860.-1917. Živio je kod kuće s braćom , neoženjen.
Kate rođena 1862., udata Arćanin u Donji Obod.
Imala je sina i dvije kćeri. Kćer Mare se udala u Gornji Obod za Andra Sturicu (po nadimku Ćelko), te su imali sina Boža i kćer Maricu. Kate-Katura neudata, a sin Andro oženjen za Anu Duper iz Zavrelja. Imaju kćer Katicu udata Piplica.
Pero 1866.-1953.  Moj djed o kojemu pišem na kraju.
Ivo (Ivančina) 1869. Oženjen iz Oboda.
On i moj djed Pero su se l917. ili 1924. podijelili, pa je moj djed s porodicom ostao živjeti u staroj kući, a Ivo u novoj. Ivo je bio oženjen iz Oboda. Imali su četvero djece: tri sina i kćer, koja je mlada umrla od tuberkuloze. Sinovi: Jako, Niko i Vice. Jakova žena je bila iz Muća (Dalmatinska zagora) Luce, te su imali sinove Iva i Nika. Ivo je 1944. godine poginuo u ratu, a Niko se oženio za Anu Guljelmović iz Donjeg Oboda. Oni nastavljaju živjeti u istoj kući. Niko je oženjen za Niku Guljelmović iz Oboda. Živio je odvojeno, a kasnije kupio kuću u Gružu. Imao je trabakulu za prevoz. Njihova djeca: Marija udata Kakarigji ostala je živjeti u roditeljskoj kući u Gružu, a sin Ivo je oženjen i živi u Zagrebu. Vice – neoženjen, živio je s bratom Jakom i njegovom obitelji.
Stane 1872.
Ova djedova sestra je pošla u Ameriku i udala se za Vicu Guljelmovića. Imali su samo kćer Katicu – udatu Carević, koja nije imala djece. U starosti je preselila u svoju kuću u Obodu, te je sahranjena u obiteljski grob u Cavtatu.
Marija (Mare)
Rođena je 1875., te je otputovala sestri Stani u Ameriku. Tamo se udala za našeg mladića iz Primorja – Tutman. Imali su sina Jaka i kćer Anu. Ane se udala i nije imala djece, a sin Jako je imao djecu. Njegova unuka Jackie je posjetila selo u kojemu su se rodili njeni pretci.
Jakob 1877.-1878.
Ane 1879.-1881.
Moj djed Pero (1866.-1953.)
bio je oženjen za Anu Kanjuo iz Kupara. U braku se rodilo osmoro djece, ali je samo dvoje ostalo živo, – moj otac Pero i sestra Mare. Ona se udala za Nika Sturicu iz Oboda.
Sin Pero (moj otac) ostao je živjeti u roditeljskoj kući na imanju. Teško je bilo živjeti na zemlji i od zemlje. Radili su u baštini, a imali su veliku barku (tratku) i mreže za ribanje. S njima na ribanje išlo je još tri-četiri čovjeka. Ulovljenu ribu bi podijelili.
30. siječnja 1925. godine mome djedu Peru je umrla žena Ane, te je ostao sam sa sinom, bez domaćice. Već nakon tri mjeseca moj se otac oženio s mojom majkom Nikicom. Njihov život je bio naporan, ali su se dobro slagali i razumjeli, te hrabro išli naprijed.
Rodilo im se troje djece: 16. svibnja 1926. sin Pero, 26. srpnja 1929. sin Niko, a 31. siječnja 1939. kći Anka. Pero je učio za drvodjelca ali nije završio zanat jer je, na veliku žalost, u osamnaestoj godini, 1944 poginuo u drugom svjetskom ratu. Niko je ostao na imanju. Skupa s ocem sagradili su kuću na Žalu, na svojoj zemlji pored mora, te smo 24. prosinca 1956. godine preselili. Tada se još nije zarađivalo od turizma, niti su bili sagrađeni hoteli.
24. travnja Anka se udala za Pera Duper i preselila u Mline. Imaju dvoje djece: 1961. sina Nikolu i 1965. kći Anu.
Niko se 1958. godine oženio za Anu Dimnić iz Ljute, te imaju sina Pera. Pero je u Dubrovniku završio ekonomski fakultet, a radi u Turističkoj zajednici Cavtat. Oženjen je za Anu Kojan iz Popovića, pa im se 1985. godine rodila kći Nikoleta, a 1988. sin Nikša.
Anka Duper rođ. Guljelmović
ožujak 2006. godine